Avís Legal

En compliment amb què estableix la Llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels següents aspectes legals:

 

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Responsable: FELIP UNIGRAFIC S.L

Nom comercial: UNIGRAFIC

Nif: CIF B61338323

Direcció: AV MADRID 28. 08711, ÒDENA (Barcelona), Espanya

Contacte: Tel. 938051061 - E-mail: administracio@unigrafic-bcn.com

Activitat: ARTS GRÀFIQUES

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El portal web https: //www.unigrafic.com té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.

L'ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

UNIGRAFIC es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d'aquesta.

Amb l'objecte de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de UNIGRAFIC o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics inclosos al lloc web.

UNIGRAFIC prohibeix expressament la realització de "framing" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc Web.

L'ús dels continguts ha de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització d’ UNIGRAFIC.

Únicament s'autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

 1. Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics
 2. Es citi expressament a UNIGRAFIC com a font i origen d'aquells.
 3. El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins del web i / o activitat d’UNIGRAFIC
 4. No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per UNIGRAFIC, prèviament i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, UNIGRAFIC reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l'existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

UNIGRAFIC declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguessin estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb UNIGRAFIC.

 

RESPONSABILITAT

UNIGRAFIC no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que UNIGRAFIC desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, o actualitzar-los.

Tant l'accés al lloc web d’UNIGRAFIC, com l'ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

UNIGRAFIC no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent en la pàgina web d’UNIGRAFIC.

No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, UNIGRAFIC es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si s'escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb UNIGRAFIC.

UNIGRAFIC no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant d’aquestes.

 

LINKS O HIPERVINCLES

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L'objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d'internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a UNIGRAFIC, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, UNIGRAFIC no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre UNIGRAFIC i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d'altres llocs on es trobin. UNIGRAFIC tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l'accés o ús d’aquesta.

 

Els enllaços al lloc web d’UNIGRAFIC hauran de respectar les següents condicions:

 1. L'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part d’UNIGRAFIC de la pàgina que realitza l'enllaç.
 2. La pàgina web en la qual s'estableixi l'hipervincle no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis.
 3. UNIGRAFIC pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació d’UNIGRAFIC.
 4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hipervincle pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que puguin derivar de l'accés a la pàgina web de l'hipervincle.
 5. La pàgina web en la qual s'estableixi l'hipervincle no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a UNIGRAFIC excepte aquells signes que formin part del mateix hipervincle.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s'inclouen en fitxers sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR).

La recollida i tractament d'aquestes dades es duen a terme per UNIGRAFIC, i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i / o la confecció d'estadístiques.

Els serveis prestats per UNIGRAFIC estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei adreçat específicament a menors d'aquesta edat, UNIGRAFIC sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament d’aquests.

UNIGRAFIC es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades s'empara en una sèrie de drets en relació a l'ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació t'indiquem quins són els drets que l'assisteixen:

 • Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l‘oblit)
 • LIMITAR o oposar a l'ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l'Autoritat de

Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

FORMULARI CONSULTES PÀGINA WEB

 • Responsable: FELIP UNIGRAFIC S.L
 • Direcció: AV MADRID 28. 08711, ODENA (Barcelona), Espanya
 • Telèfon: 938051061
 • Correu electrònic: administracio@unigrafic-bcn.com
 • Pàgina web: https: //www.unigrafic.com

 

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que l'assisteixen, si creu que les seves dades no s'estan recaptant o tractant d'acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

 

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C /. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya

E-mail: info@agpd.es - Telèfon: 912663517

Web: https://www.agpd.es

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, UNIGRAFIC i l'Usuari acorden sotmetre als jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​Espanya.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© UNIGRAFIC - 93 805 10 61